Се издава магацински и канцерариси простор од 1700м2 со плац од 3000м2 во Визбегово

Се издава или продава нов магацински простор од 1300м2 и канцелариски од 400м2 на плац од 3000м2 во Визбегово. Има струја вода и голем широк пат до магацинот за со шлепери. Има рампи за истовар и утовар. Цена за издавање е 6700 евра а за продазба е 800 000 евра.