СЕ ПРОДАВА ЦЕЛ УГОСТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ОД 2047М2 ВО СОПИШТЕ

Се продава цел угостителски комплекс во Сопиште од 2047м2. Со објекти и базени.