Се издава канцелариски простор од 520м2

Се идава канцелариски простор од 520м2 во Центар спроти Влада. Просторот е 200м2 мезанин по 8евра/м2

приземје од 200м2 по 14 евра,м2.Има и подрум 120м2.