Се издава реновирана хала/магацин во ОХИС 1600м2

Се издава магацински простор/хала за производство во Охис од 1600м2. Магацинот е комплетно реновиран со феробетон, нова кровна конструкција со природна светлина, изолирани надворешни ѕидови со тервол и гипс картон (20цм), нови купатила, техничка вода и вода за пиење, 600KW струја, физичко обезбедување, протипожарна служба и пристап за шлепери. Просторот е погоден за незагадувачко производство или склад/магацин. Цена по договор во зависност од начинот на плаќање и периодот за кој би се склучил договор.