Преселување

Организирано преселување на домови, канцеларии и цели објекти, со гаранција за заштита на вашиот инвентар. Специјална заштита на кршливи предмети и пакување во картонски кутии.

Не губете време со организација на вашето преселување барајќи работници и транспорт. Ние сме тука за тоа. Ние го организираме пакувањето и заштитата на вашите предмети и ги транспортираме од-до одредената локација. Го правиме сето тоа само за вас.

Oct 10, 2015